ബാഡ്മിന്റണ്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍  കെന്റോ മൊമോട്ടയ്ക്ക് റോഡപകടത്തില്‍ പരിക്ക്
ബാഡ്മിന്റണ്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍ കെന്റോ മൊമോട്ടയ്ക്ക് റോഡപകടത്തില്‍ പരിക്ക്